Mesiac: marec 2022

Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, reakcia na vyhlásenie VšZP zo dňa 30. marca 2022

Už v septembri 2021 Asociácia slovenských kúpeľov avizovala na VšZP potrebu prepracovania zmlúv s poskytovateľmi kúpeľnej starostlivosti. Naším cieľom bolo uznať skutočné náklady zohľadnením náročnosti liečby a oprávnených nákladov pri konkrétnych ochoreniach a pri rôznom stupni sebestačnosti pacienta, presne tak ako je to v Českej republike.