Mesiac: september 2021

Nový prístroj umožní vyšetriť deti formou hry. Pútavé obrázky odbúrajú strach z vyšetrenia očí u malých detí

Národný ústav detských chorôb získal nový prístroj na liečbu detských očných ochorení. Nový synoptofor  tak doplnil prístrojové vybavenie ortopticko-pleoptickej ambulancie, v ktorej detskí pacienti z celého Slovenska dostávajú vysokošpecializovanú komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste.